TGS Huizen: 035 - 744 03 53

Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring 

Deze Privacyverklaring geldt voor de verwerking van persoonsgegevens door TGS B.V. gevestigd aan de Warandebergstraat 31, 1271 ZC te Huizen. TGS B.V. verwerkt uw gegevens als u gebruik maakt van onze producten en diensten en/of als u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, door middel van e-mail, telefoon en formulieren op onze website www.tgs-huizen.nl.  In deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. 

Persoonsgegevens De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 

 •  Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Functie
 • Zakelijke adresgegevens
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Zakelijk e-mailadres
 • Bedrijfsgegevens 

 Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doelen: 

 • Uw vragen te kunnen beantwoorden
 • Het opstellen en versturen van de aangevraagde offerte/opdracht
 • Het leveren van onze producten en het uitoefenen van onze diensten
 • Het afhandelen van de facturatie
 • Nakoming van de geldende wet- en regelgeving 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u onze diensten afneemt of onze website bezoekt, hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar; tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@tgs-huizen.nl dan zullen wij deze informatie zo spoedig mogelijk verwijderen. 

Gegevens aanpassen/verwijderen

Wij stellen u graag in staat om gebruik te maken van uw wettelijke rechten die u heeft onder het privacy-recht. Dit betekent dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.  Dit kunt u doen door uw verzoek te sturen naar info@tgs-huizen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk uw verzoek verwerken. TGS B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de deze link.

Bewaren van de persoonsgegevens

TGS B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

Delen van de persoonsgegevens met derden

TGS B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

TGS B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TGS) tussen zit. 

Cookies en/of vergelijkbare technieken

Wij maken op onze website gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat opgeslagen wordt op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker van de website, met als doel om de bezoeker in de toekomst te kunnen herkennen en de toegang tot deze website te verbeteren en vereenvoudigen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Via onze 'Lijst met cookies' kunt u zien om welke cookies wij toestemming vragen.
 
TGS B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website www.tgs-huizen.nl en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via info@tgs-huizen.nl. 
 
Deze Privacyverklaring kan om uiteenlopende redenen veranderen, wijzigen en aangevuld worden; daarom raden wij u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u geïnformeerd blijft. Deze versie is vastgesteld op 01-10-2019. 
 
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via 035-7440353 of info@tgs-huizen.nl.